top of page

Let’s explore bed positions to choreograficzny proces badawczy, którego pierwsza próba odbyła się w Tender Hotel Grand Re-Union 2021. W ramach pracy w procesie Anna Wańtuch zaprezentowała performans streamingowany na żywo w czasie rzeczywistym za pomocą platformy Zoom. 

 

Działanie zakotwiczone jest w narracji spowolnienia i troski o siebie i innych, która pojawiła się

w czasie trwającej pandemii. Autorka performansu wychodzi od zderzenia się z nagromadzeniem obowiązków i bodźców, które stoją w sprzeczności z poetyką spowolnienia, powodując frustracje. 

 

W ramach autoprowokacji postanawia wyperformować odpoczynek poprzez eksplorację pozycji łóżkowych/wprowadzanie swojego ciała w stan leżenia. Jednoczesne skupienie i poświęcenie się leżeniu odwraca sytuację, sprowadzając leżenie/ odpoczynek/spanie do czynności aktywnej i wymagającej wysiłku.

 

Przeniesienie działania w przestrzeń domową otwiera pole do eksploracji performowania prywatności

i codzienności. Widz zostaje wciągniety niejako do czyjegoś domu, mając jednak możliwość podglądania z dystansu.


Różnorodne możliwości doświadczania, czy poprzez samo „podglądanie” czy też przyłączanie się zarówno aktywne poprzez udostępnienie swojego ekranu, ale też eksplorowanie w tym samym czasie we własnej przestrzeni domowej tworzy rodzaj wspólnotowego współdoświadczania, stawiając pytanie o działanie w niedziałaniu, przyglądanie z współodczuwaniem, dzielenie z jednoczesnym oddzielaniem.


Sytuowanie ciała w pozycji leżącej to również ogromne pole eksploracji choreograficznej, gdzie ciało oglądane jest przez widza w głównej mierze w pozycji horyzontalnej, co daje nowe możliwości również dla sposobu, w jaki widz postrzega ruch. Bazę tekstową stanowi 10 „scorów” łóżkowych oraz Manifest łóżkowy.

manifesto.jpg
bed-scores.jpg
bottom of page